Den nye postlov træder i kraft 1. januar 2024

Ny postaftale betyder nye postkasseanlæg

Ny postkasselov

Det betyder, at alle boliger i landzoner skal have en ny postkasse ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej.

Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, hvis der i fritidshusområdet ikke er etableret centralt placerede brevkasseanlæg.

I lovforslaget indgår forslag om bl.a. følgende væsentlige ændringer:

Befordringspligten ophæves for pakker breve mv. Det overlades dermed som udgangspunkt til markedet at levere landsdækkende postbetjening af pakker og breve, dagblade, magsinpost mv.

Varetagelsen af betjening af ø-samfund, blindepost og udlandspost vil blive sendt i udbud, således at postvirksomhederne kan byde på at varetage opgaverne. Opgaverne udbydes forskudt i tid, da de kræver forskellige grader af forberedelse. Der søges indgået en aftale med PostNord Danmark, som dækker perioden frem til, at de enkelte udbud er gennemført og aftale indgået med den vindende operatør. PostNord Danmark kan også afgive bud på de kommende udbud.

Der etableres et "sikkerhedsnet", hvis markedet ikke leverer, da staten er forpligtet til at sikre landsdækkende posttjenester til borgere og virksomheder. Trafikstyrelsen vil med jævne mellemrum gennemføre undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om markedet fortsat leverer landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering.

Hvis der konstateres at markedet ikke leverer landsdækkende posttjenester, så vil transportministeren via en ny bemyndigelse efter postloven kunne gribe ind og udpege en virksomhed til mod betaling at håndtere den konkrete problemstilling. Hvis problemet er vedvarende, kan opgaven sendes i udbud.

Den såkaldte 50-meter regel i landzone bortfalder. Postkasser vil på landet skulle opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej. I fritidshusområder, der er udstykket før 1973, vil centralt placerede postkasseanlæg være et frivilligt tiltag. Fritidshusområder der er udstykket efter 1. januar 1973 skal der placeres et centralt postkasseanlæg i området og nær offentlig vej. 

For fremtiden inddeles landets tilladelser til erhvervsmæssig postbefordring i 1) tilladelse til lokalbefordring, 2)tilladelse til landsdækkende postbefordring. Virksomheder med landsdækkende postbefordring, skal udbyde et standardprodukt til ensartede priser til hele landet inden for de tjenester, de udbyder.


Aftale om rammerne for den fremtidige indretning af postsektoren fra 1. januar 2024

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Nye Borgerlige er enige om at vedtage lovgivning om en ændring af indretningen af postsektoren fra 1. januar 2024.


Det er dig selv der har ansvaret ifølge postkasse loven.

Ansvaret for at leve op til de nye regler pålægges udelukkende husejerne og dermed er det dit ansvar, at din postkasse i sommerhuset er placeret efter de nye regler. Hvis du er lejer, er det udlejers ansvar at postkassen opfylder de nye krav. Konsekvensen af ikke at følge reglerne kan være at posten udebliver. Hvis du ikke har anbragt postkassen efter gældende regler for dit sommerhus, kolonihave eller landejendom, risikerer du at du ikke modtager pakker, breve og andre forsendelser fra PostNord og andre firmaer. Postfirmaerne er nemlig ikke forpligtet til at levere til dig, hvis du ikke overholder de nye regler. Dermed er det vigtigt, ikke blot for private, men også i høj grad for firmaer at de lever op til de nye regler.

postkasse

Det er husejeren, som er ansvarlig for at postkassen er placeret korrekt inden 1. januar 2026.

Hvad betyder det for dig?

Postkassen skal være placeret ved indgangen til parcellen dvs. ved fortovet eller vejen.

Bor du i landejendom, skal du have en ny postkasse ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej.

Ring på 50 589 590 hvis du har brug for hjælp.

Hvis du ejer et sommerhus er reglen:

Hvis du ejer et sommerhus er der tre forskellige regelsæt:

1) Hvis dit fritidshus ligger i en udstykning, som i forvejen har et centralt postkasseanlæg, skal dette bibeholdes.

2) Hvis dit fritidshus ligger i en udstykning fra før 1973, er et centralt placeret postkasseanlæg frivilligt.

3) Hvis dit fritidshus ligger i en udstykning efter 1. januar 1973, hvor der ikke i forvejen er opstillet centralt placerede postkasseanlæg, skal der opstilles et centralt placeret postkasseanlæg i området og nær offentlig vej.

course2-lesson1

Mulighed for dispensation

Hvis du af fysiske eller psykiske årsager ikke selv er i stand til at hente din post i postkassen, har du mulighed for at søge om dispensation, som gives gennem visitation fra din kommune.

postkasseshoppen_rabat_nypostlov

Køb ny postkasse på nettet og spar op til 25%

Du kan med fordel købe din Mefa RENZ eller Allux postkasse i PostkasseShoppen.dk som er en landsdækkende webshop, der sælger postkasser, standere, reservedele samt postkasseanlæg med op til 25% rabat.

etagepostkasser_nypostlov

Postkasseanlæg til Sommerhuse og etageejendomme

Flere firmaer har specialiseret sig i levering og montering af postkasseanlæg, herunder bla. Billigepostkasser.dk som forhandler Allux og ME-FA Renz postkasser og postkasseanlæg.

regler og undtagelser

Praktiske forhold

Hvordan skal postkasserne placeres og er der undtagelser i lovgivningen?